Muziektheaterprojecten op school

Als docent drama-, zang en musical, is een belangrijke vraag in mijn lessen altijd: Wat doen de kinderen? Ik laat dan ook graag de kinderen zelf aan het werk gaan. Bij de kleuters is dat meestal met de hele groep, bij de kinderen vanaf groep 3 en 4 gaat dat meer in kleinere groepjes.

Het vooral zelf doen en dat laten zien aan elkaar en werken aan verbetering, staat in mijn lessen centraal. Ik vind het maken van voorstellingen vanuit de eigen ervaringen, gevoelens en ideeën van de kinderen hierbij het meeste fascinerend.

Bekijk de vier muziektheaterprojecten: