Levende geschiedenis in de klas

Historische canons: Van de 50 historische vensters van de historische canon kan ik er 15 aanbieden, zoals bijvoorbeeld: “De Romeinse Limes“ (47- ca. 400)  Zie onderaan deze pagina.

Geschiedenis wordt voor een kind pas levend als het iets tastbaars ervan ziet en voelt. Want daarmee wordt de “saaie” geschiedenisles levend. Door de geschiedenis via tastbaar materiaal te beleven, zullen ze sneller het cultureel erfgoed om zich heen meer gaan waarderen.

Algemene doelen: Het project levert een bijdrage aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van fantasie en expressie. De luistervaardigheid van de leerlingen wordt ontwikkeld.

Specifiek inhoudelijke doelen:

  • Kinderen leren zich in te leven in een historische situatie.
  • Kinderen leren vrijuit te spelen en te zingen vanuit een bepaalde intentie of gevoel.
  • Kinderen leren 2 a 3 historische liederen

 

Voor: Groep 4 t/m groep -8

Introductie: Eerst laat ik de kinderen heel intens een historisch tijdperk beleven. Ik neem de kinderen mee in de belevingswereld van een spannend historisch verhaal. Dat gebeurd via een lied en een historische plaat.

Kern: Bij meer dan 1 les over een tijdperk, is er meer diepgang mogelijk. De 8 lessen zijn dan speciaal onderverdeeld in zang en spel. In de zanglessen wordt een historisch lied zo ingestudeerd en geoefend dat het voor publiek gepresenteerd kan worden. Hetzelfde geld voor de diverse historische scènes, die de kinderen leren spelen. In beide lessen gaat een warming-up vooraf.

Leermoment: Doordat de kinderen zelf zowel fysiek als verbaal een historische gebeurtenis uitbeelden, leren ze door de geschiedenis te ervaren, hoe erg of hoe vreemd en bijzonder het vroeger was. Dan ontstaat er het echt ”Levende geschiedenis in deklas”

Duur: Een eenmalige les van 1 uur. Of 4 t/m 8 lessen over een tijdperk

Materiaal: In bruikleen cd, toneelscènes en liedteksten.

Kosten: € 45,- per uur (excl. reiskosten). Bij een serie van 3 t/m 8 lessen € 40,-

Historische vesters / Tijdperken: De Romeinse Limes, Karel de Grote, Hebban Olla Vogala, Floris de Vijfde, De Verenigde Oostindische Compagnie, Michiel de Ruyter, Willem van Oranje, Slavernij, De eerste spoorlijn, Vincent van Gogh, De televisie, Annie M.G.Schmid, Veelkleurig Nedereland, Anne Frank, Watersnood.

Overige historische canons moeten in overleg en dient rekening te worden gehouden met extra  voorbereidings tijd.