Musical met groep 8

Met dit project ondersteun ik de leerkracht bij het maken van de musical van groep 8. De taak van de leerkracht is om in de tijd dat ik er niet ben, de scènes en liedjes te oefenen.

Doel: Met dit project leren de kinderen groepsgewijs zelf toneelscènes maken met een duidelijke aanvang, hoogtepunt en afronding, en ze leren op diverse manieren liedjes over te brengen aan een publiek.

groep 8    

Introductie: In les 1 laat ik de kinderen zien op welke manieren je een lied kan zingen. De bewegingen bij een lied verzinnen ze zelf in groepjes. Ik bepaal in overleg met de kinderen het thema  en ik geef spelopdrachten rond dit thema, of om juist tot een thema te komen.

Kern: Wanneer een groepje in les 2 t/m 12 iets laat zien, vraag ik vaak: wat willen jullie met deze scène of  liedje zeggen? Is dat duidelijk voor het publiek?  Hoe wordt het helderder? Laat dat zien! Al doende worden zo de scènes en liedjes steeds meer aangescherpt.

Leermoment: De kinderen leren door te spelen en zingen vanuit een voor hen herkenbare situatie, dat er veel meer boeiend spel en zang kan ontstaan, dan ze aanvankelijk dachten.

Duur: Een les blok van twee uur over een periode van 10 tot 12 weken.

Materiaal: De teksten van de scènes ontstaan vanzelf, karaoke versies van de liedjes lever ik.

Kosten: € 70,- per lesblok van 2 uur. Over een periode van 10 wkn: € 700,-12 wkn: € 840,-