Speel je eigen sprookje

Sprookjes / Thema’s: Roodkapje, Hans en Grietje, Sneeuwwitje, Sneeuwkoningin. In overleg een ander sprookje.

Sprookjes zeggen meer over het leven dan een kind kan vermoeden. Door de kinderen de sprookjes te laten spelen, beleven ze intens de magie ervan.

Algemene doelen: Het project levert een bijdrage aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Het project levert een bijdrage aan de ontwikkeling van fantasie en expressie. De luistervaardigheid van de leerlingen wordt ontwikkeld.

Specifiek Inhoudelijke doelen: Kinderen leren de vier basisemoties gebruiken in zang en spel. Deze zijn: blij, boos, angst, verdriet.

Introductie: Eerst laat ik de kinderen heel intens een sprookje beleven. Ik neem de kinderen mee in de belevingswereld van Roodkapje, Hans & Grietje of Sneeuwwitje of een ander sprookje. Dat gebeurt via een liedje en prentplaten, waardoor de kinderen de gebeurtenissen op nieuw leren kennen.

Kern: Bij meer dan 1 les over één sprookje, is er meer diepgang mogelijk. De thema’s van de 8 lessen zijn dan gekoppeld aan de vier basisgevoelens blij, boos, angst en verdriet. Deze zijn vertaald in scènes, 4 bijpassende liedjes en  muziek waarop bewegingen gemaakt worden. Wat er gebeurt in het sprookje is ook uitgangspunt om tot korte eigen scènes te komen van gebeurtenissen die de kleuters zelf hebben meegemaakt: Bijvoorbeeld, momenten dat ze zelf bang of verdrietig waren. Dit deel van de les heet in feite “Speel je eigen sprookje”, omdat een kind op die manier zijn eigen “sprookje “speelt.

Leermoment: Hun eigen beleving wordt samengevoegd met het verhaal van het sprookje. De bedoeling is nu dat ze hun eigen beleving van wat ze hebben ervaren in hun eigen leven, in de gegeven zang en spelsituatie leren uitdrukken.

Afsluiting: Elke les wordt afgesloten met klein voorspeel moment van enkele of alle kleuters. Wanneer gewenst, kunnen de lessen leiden tot een levendige voorstelling van het sprookje.

Duur: Een eenmalige les van 1 uur. Of 4 t/m 8 lessen over een sprookje.

Materiaal: In bruikleen kleding en attributen, omschreven scènes, prentplaten, liedjes.

Kosten: € 45,- per uur (excl. reiskosten). Bij een serie van 3 t/m 8 lessen € 40,-